top of page

Goede doel : Stichting Blij Groessen

Chris Blij uit Groessen stelt al jaren een groot deel van zijn land en schuren beschikbaar voor het telen van groenten ten behoeve van onder meer de voedselbanken in de regio. Het telen gebeurt onder zijn leiding door een grote, wisselende groep vrijwilligers die de behoefte hebben aan structuur, het opdoen van werkervaring of het hebben van een zinvolle tijdsbesteding. De Stichting Blij Groessen, kan altijd hulp gebruiken bij haar verschillende projecten! Wie bereid is vrijwilligerswerk  te doen is van harte welkom!  Wie stage wil lopen is ook welkom.

Met de opbrengst van Dineren bij de Boer kunnen materialen en planten worden gekocht zodat de Stichting Blij in staat blijft voedselbanken te voorzien en een betekenisvolle werkplek te zijn voor degene die dat nodig hebben.

Lionsclub Duiven zet zich hier voor in! Doet u mee?

bottom of page